MEDLEMSBETINGELSER OG PERSONDATAPOLITIK
opdateret december, 2018
MEDLEMSBETINGELSER ONLINEIBB.DK
Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den 5. december 2018 og gældende for alle øvrige medlemmer ligeledes fra den 5. december 2018.
§1. Generelt

Ved oprettelse af medlemskab i onlineibb.com accepter medlemmet (herefter: ”du”) disse medlemsbetingelser. Du accepterer også Inspired Beyond Babies den til enhver tid gældende persondatapolitik. Ligeledes giver du dit samtykke til, at Inspired Beyond Babies må sende dig servicemails, hvis formål er at orientere dig om ændringer i dit medlemsskab etc.
§1a. Personlige oplysninger

For at kunne tegne et medlemskab i onlineibb.dk skal du ved indmeldelse oplyse: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
Information omkring ændringer af dit medlemskab, fakturering og sagsbehandling vil som hovedregel blive fremsendt til den e-mailadresse, du har oplyst Inspired Beyond Babies. Oplyser du ikke en gyldig e-mailadresse ved indmeldelse, forbeholder Inspired Beyond Babies sig retten til at afvise oprettelsen af et medlemskab i Inspired Beyond Babies.

§1b. Misbrug

Dit medlemskab er personligt, og det må ikke benyttes af andre end dig. Ved misbrug af medlemskab opkræver Inspired Beyond Babies et gebyr efter gældende takster.
§1c. Kontaktoplysninger

Inspired Beyond Babies foretager foranstaltninger, der skal sikre, at Inspired Beyond Babies er ajourført med dine kontaktoplysninger, herunder din adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
Derudover opfordrer Inspired Beyond Babies dig til at opdatere dine personlige oplysninger, hvis de ændres. Du kan opdatere dine personlige oplysninger ved at henvende dig til eva@inspiredbeyondbabies.dk

§2. Medlemskab

Du kan se oversigten over ibbonlines enhver tid gældende medlemskab på http://www.onlineibb.com
§3. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §7.
§4. Betaling
§4a. Løbende medlemskab

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling.

§4b. Moms

Betaling for medlemskab omfatter momspligtige og ikke-momspligtige elementer. Således er betalingen for medlemskabet inklusiv den moms, som Inspired Beyond Babies betaler.  

§5. For sen betaling

Betaler du ikke den løbende ydelse for medlemskabet til den aftalte tid, udsender Inspired Beyond Babies et rykkerbrev til dig, og du bliver opkrævet et rykkergebyr efter gældende takster. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Inspired Beyond Babies ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Inspired Beyond Babies forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode.
§6. Prisændringer

Prisændringer vil blive offentliggjort på inspiredbeyondbabies.dk. Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab efter proceduren i §7.


§7. Opsigelse af medlemskab

Du kan til enhver tid opsige medlemskabet af ibbonline med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse sker via e-mail til eva@inspiredbeyondbabie.dk Mailen skal indeholde oplysninger om for- og efternavn samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes.
Din opsigelse er gældende fra den dag, Inspired Beyond Babies modtager din opsigelse. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

§9. Ændring af medlemsbetingelser

Inspired Beyond Babies forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser. Eksempler på sådanne ændringer er:
Ændringer i priser og gebyrer kan eksempelvis forekomme i følgende situationer:

• En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, oprettes eller ophører
• Der sker ændringer i omkostninger til drift af Inspired Beyond Babies
• Ved investeringer, der skal forbedre din oplevelse, f.eks. ved booking af nye foredragsholdere og andre eksterne services
• Ved ændringer i markedsforholdene eller i samfundsudviklingen, herunder grundet inflation, ændring i overenskomster og lovændringer med videre
Ændringer i medlemsbetingelser kan eksempelvis forekomme i følgende situationer:

• Lovmæssige ændringer på et område, der berører dit medlemskab
• Ved præcisering af formuleringer skrevet i medlemsbetingelserne
• Ved driftmæssige ændringer
Uvæsentlige ændringer til priser og betingelser vil blive varslet på vores hjemmeside inspiredbeyondbabies.dk

Ved væsentlige ændringer i priser og medlemsbetingelser varsles du pr. e-mail minimum 45 dage før, ændringen træder i kraft.
Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af vilkårsændringerne, er du berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §7.

PERSONDATAPOLITIK I IBBONLINE
Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig som registreret medlem af onlineibb’s behandling af dine personoplysninger.
Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:
Inspired Beyond Babies
Lyngby Hovedgade 62, 2. th
2800 Kgs. Lyngby
CVR: 38506773
Hvilke oplysninger indsamler onlineIBB?


Inspired Beyond Babies indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

Inspired Beyond Babies indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i ibbonline.com, uden at afgive disse personlige oplysninger:


• De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind i ibbonline.com (fulde navn, bopæl, mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger).

• Oplysninger om din besøgshistorik samt information om dine køb i ibbonline.com

• Indholdet af korrespondancer og sagsbehandling mellem dig og Inspired Beyond Babies medarbejdere vedrørende dit medlemskab i onlineibb.dk.

• Inspired Beyond Babies indsamler og behandler dertil følgende personlige oplysninger, forudsat at du har afgivet dit særskilte samtykke hertil.

• Oplysninger om, hvilke nyheds- og marketingsrelaterede mails fra os, du åbner, samt hvordan du klikker rundt i dem.

• Oplysninger om din færden på vores digitale kanaler, herunder hvilke sider du besøger, og hvordan du klikker rundt på vores hjemmeside onlineibb.com
Hvad bruger onlineIBB dine personoplysninger til?


Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og give dig værdi gennem de bedste online foredrag og fællesskab. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig som medlem, eller når du modtager vores ugentlige online indhold i din indbakke.

Vi bruger vi dine oplysninger til profilering for at få viden om vores medlemmers behov i forhold til online forløb. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig – og dermed sikre, at du får relevante tilbud og informationer, der matcher dig og dine interesser.
Hvem videregiver Inspired Beyond Babies dine oplysninger til?

Inspired Beyond Babies videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og Inspired Beyond Babies, Inspired Beyond Babies er retligt forpligtet hertil, eller såfremt det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. Det kan eksempelvis ske ved inkasso-sager, hvor Inspired Beyond Babies videregivelse af personlige oplysninger sker med hjemmel i hensynet til en væsentlig samfundsinteresse. 

Inspired Beyond Babies benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Inspired Beyond Babies. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktpartnere i Inspired Beyond Babies, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun i det omfang, at partneraftalen kræver dette.

Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine data i krypteret form og Inspired Beyond Babies (samt vores databehandlere) udveksler kun dine data via sikre krypterede datalinjer.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Inspired Beyond Babies via as@inspiredbeyondbabies.dk.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.

Ret til at klage

Hvis du mener, at Inspired Beyond Babies har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.

ANNE SOPHIE SEHESTED MUNSTER
STFITER AF INSPIRED BEYOND BABIES
Copyright 2014 - Your Name, Company Name - All Rights Reserved
Eos ad clita partiendo, saperet principes sententiae ea cum, sea ad quod verterem delicata. Nonumy saperet pericula ei his, ei sint habeo pro. No aliquam expetendis vel, eum vidisse admodum no. Ut cum dicta corrumpit interesset, quo nobis discere ex, cu accusam comprehensam vix. Pro eros iracundia philosophia ad, contentiones mediocritatem at has.

Powered By ClickFunnels.com